Dovednostní soutěže - Streetball Challenge for Kids 2021

Budete moci vyzkoušet i své individuální dovednosti ve 2 disciplínách:

  • Shooting challenge – soutěž ve střelbě ze vzdálenosti odpovídající dané kategorii
  • Skills challenge – soutěž zaměřená na komplexnost hráče (driblink, přihrávka, zakončení)
 
3 nejlepší v každé soutěži se následně představí v Grandfinále na centrální kurtu.

Partneři