Informace - Streetball Challenge for Kids 2023 (10. 6. 2023)

Kdy, kde a jak se přihlásit

Termín konání:
Sobota 10. 6. 2023

Místo konání:
Sportovní areál TJ Lokomotiva Plzeň

Prezence účastníků:
Sobota 10. 6. 2023 od 8:30 do 9:00 v místě konání u stánku registrace.

Začátek:
9:00

Předpokládaný konec:
cca v 19:00 (v závislosti na počtu přihlášených týmů)

Přihlášky

  • vyplnit online formulář nejpozději do 4.6.2023
  • platba na účet obratem (nejpozději do 6.6.2023) podle pokynů ve vaší kopii online přihlášky, která vám dorazí na e-mail zadaný v online formuláři
Upozorňujeme, že registrace se stává platnou po připsání částky na účet pořadatele.

Startovné

Zvýhodněné startovné na účet

Kategorie U10, U11: 790,- Kč za tým
Kategorie U12, U13 a U14: 890,- Kč za tým

Částku uhraďte na účet:
Číslo účtu: 4855520237 / 0100
Variabilní symbol:
323 pro kategorie U10 a U11 
324 pro kategorie U12, U13 a U14
Specifický symbol: obdržíte v kopii přihlášky

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ POŠLETE NA EMAIL:
zeman@bkloko-plzen.cz

Startovné na místě

Kategorie U10 a U11: 850,- Kč za tým
Kategorie U12, U13 a U14: 950,- Kč za tým

Účast jednoho týmu ve dvou kategoriích – dle domluvy s pořadateli akce (podle počtu přihlášených družstvech).

Technická ustanovení

Účastníci:
Tříčlenná družstva + max. 1 náhradník (není povinné).

Finanční zabezpečení:
Družstvům není hrazeno jízdné, ubytování ani stravování. Družstva se účastní turnaje na vlastní náklady.

Podmínka účasti:
V družstvech mohou startovat pouze hráči příslušné kategorie. Hráč mladší kategorie může startovat v kategorii starší. Hráč starší kategorie nemůže startovat v kategorii mladší. V družstvu mohou být maximálně 4 hráči. Účastníci turnaje nejsou pojištěni proti úrazům ani krádežím a ztrátám. Každý startuje na vlastní odpovědnost. Pokud nebudou mít všichni hráči družstva zaplacené startovné, nebudou moci nastoupit k zápasu!!!

Materiální zabezpečení:
Každé družstvo musí mít jednotné dresy (světlé a tmavé).

Rozhodčí:
Všechna utkání budou vedena rozhodčími.

Systém soutěže:
V každé kategorii budou družstva rozlosována do skupin (podle počtu přihlášených družstev). Ve skupinách se hraje systémem každý s každým. Počet postupujících ze základních skupin bude určen podle počtu skupin a účastníků. Systém nadstavbové části bude také upřesněn. Rozlosování spolu se systémem a programem turnaje bude zasláno kapitánovi družstva.

Ceny:
Vítězové každé kategorie obdrží pohár. Týmy umístěné na prvním až třetím místě v každé kategorii obdrží hodnotné ceny od hlavních sponzorů akce.

Pravidla:
Soutěž se hraje podle pravidel pro turnaj. Pořadatel si vyhrazuje právo některá pravidla upravit s ohledem na zajištění hladkého průběhu turnaje. Družstva budou na případné změny v čas upozorněni.


Partneři