Cílem kempu je rozvoj basketbalových dovedností jednotlivce. Tato individualizace v tréninku se projeví nejen ve zlepšení dovedností jednotlivce, ale i celkové herní připravenosti pro nadcházející období jeho kariéry.


Obsah:

Hlavním specifikem tohoto kempu je fakt, že v počátku dojde k rozdělení účastníků do tréninkových skupin, které budou čítat 4 hráče a minimálně 2 trenéry

- rozvoj útočných dovedností                          - testování motoriky

- rozvoj kondice a sílových schopností         - výživa

- regenerace                                                         - video-analýza jednotlivce

- rozvoj basketbalového IQ                              - mechanika střelby - střelecký stroj

- rozvoj mobility a stability                              - hra a herní situace

- evidence u agentury Jtbasketball                

Druh stravování: fitness – 6 jídel denně
Druh ubytování: 1 lůžkové nebo 2 lůžkové pokoje

Každý účastník obrží: roller, švihadlo, teraband, shaker, tréninkový vak, kempové tričko

Kemp je primárně zaměřen na rozvoj hráčské integrity.

 

Program:

 Snídaně

Tréninkový blok

            - mobilita a stabilita

            - rozvoj útočných dovedností

            - svačina - doplňky stravy

            - videoanalýza jednotlivce

Oběd

Tréninkový blok

           - video-analýza jako příprava na tréninkovou jednotku

           - rozvoj útočných dovedností

           - svačina - doplňky stravy

           - rozvoj kondice a silových schopností

Večeře

Tréninkový blok

           - mechanika střelby - střelecký stroj

           - herní část

           - regenerační část

           - 2.večeře – doplňky stravy

 

Informace:

Místo: SPORTOVNÍ AREÁL MĚSTA PLZNĚ PROKOPÁVKA

Začátek: 18.7.2021: registrace a ubytování 17:00-18:00

Konec: 23.7.2021 v 14:00

Kapacita 16 míst

Cena: 400 EUR 

 

Kontaktní osoba:        Erik Eisman

                                        +420 774 155 333

                                        eisman@bkloko-plzen.cz

Přihláška zde

Potvrzení o přijetí na kemp obdržíte do 29.6. i s platebními údaji

Negativní test nejdéle 72 hodin starý před zahájením kempu.

 

Storno poplatek:

-16 dní do zahájení kempu: 25% 

-8 dní do zahájení kempu: 50% 

-4 dny do zahájení kempu: 100% 

V případě, že nebude možné z jakýkoliv důvodů kemp uskutečnit, bude vratná částka 100 %

 

 

This camp is dedicated to development of individual basketball skills. The individualisation of practices will be reflected not only in improvement of players' abilities, but also in global preparation for the game in upcomming part of their career.

 

Contents:

The main specific of this camp is that the participants will be divided into training groups that will consist of 4 players and at least 2 coaches.

- development of offensive skills                             - motor skills testing

-
strength and conditioning                                       - nutrition

-
regeneration                                                                - video-analyses of individualities

-
basketball IQ development                                     - mechanics of shooting – shooting machine

- mobility and stability                                                - game and gamelike situations

- registration with Jtbasketball agency

Food: Healthy diet– 6 meals a day
Accommodation: 1 or 2 single bed rooms

Each participant receives: roller, rope, teraband, beverage shaker, gymsack, camp T-shirt

The camp is primarily focused on development of players' integrity.

 

Daily schedule: 

Breakfast

Training window

            - mobility and stability

            - offensive skills development

            - snack - supplements

            - videoanalysis of individuals

Lunch

Training window

            - video-analysis as a preparation for practice

            - offensive skills development

            - snack - supplements

            - strength and conditioning part

Dinner

Training window

            - mechanics of shooting – shooting machine

            - game part

            - regenerative part

            - 2nd dinner – supplements

 

Information:

Location: SPORTOVNÍ AREÁL MĚSTA PLZNĚ PROKOPÁVKA

Start: 18.7.2021: registration and check-in 17:00-18:00 _ 18:00-19:00 dinner and meeting

End: 23.7.2021 at 14:00

Capacity of 16 players

Cost: 400 EUR

Contact:               Erik Eisman

                              +420 774 155 333

                              eisman@bkloko-plzen.cz

Registration here

You will receive confirmation by 29.6. with the payment info

Negative covid test no more then 3 days before the camp starts


Cancellation policy:

-16 days before the camp starts: 25% 

-8 days before the camp starts: 50% 

-4 days before the camp starts: 100% 


In case of cancellation of the camp for any reason, you will be refunded 100% of its cost.