V posledních letech bez pochyby vzrostlo ponětí o basketbalu a i zájem o něj. Je to do velké míry bez pochyby způsobeno novodobými reprezentačními úspěchy národního týmu. Jakožto největší a nejúspěšnější klub v západních Čechách chce Lokomotiva určovat trend ve všech aspektech týkajících se basketbalových operací.

Uvědomuje si, že jedním z nejzákladnějších pilířů je šířka a stabilita členské základny, proto sáhla po kampani s názvem STAŇ SE LOKOMOTIVOU, která se teprve klube na svět.

Více o tomto projektu úst jejího tvůrce: „Cílem celé této kampaně je zvýšit ponětí o basketbalu široké veřejnosti. Dlouhodobě se totiž potýkáme s problémem návaznosti mezi přípravkou a přechodem do klubu. Proto jsme sáhli ke změně celého náborového systému a navázali spolupráci s větším množstvím nejen základních škol, ale i mateřských. V současné chvíli spolupracujeme s 80. MŠ, kde spolupráce funguje druhým rokem na výbornou. Novým želízkem v těchto řadách je 54. sportovní mateřská škola, která dlouhodobě sdružuje nadějné mladé sportovce z Plzně a okolí. Navíc spolupracujeme i s řadou dalších mateřských škol, které se staly partnery našeho projektu a chtějí se podílet na popularizaci tohoto krásného sportu, ať už na Slovanech, Doubravce a nebo Borech. Dále jsme našli společnou cestu s prakticky všemi základními školami v těchto oblastech. Spádové basketbalové hodiny se budou tedy konat na 10., 20., 22. a 25. ZŠ a budou zde moci docházet chlapci, kteří mají zájem o basketbal z celé Plzně. Pokud by neměli sportovního dovádění dost, budou moci ještě každé pondělí od 15 hodin přijít na Lokomotivu, kde bude veřejný trénink pro všechny děti ve věku od 5 do 8 let. Tento veškerý servis budeme poskytovat za minimální obnos, který činní pouhých 500 korun na pololetí. Abychom byli schopni maximalizovat potenciál této záležitosti, oslovili jsme ty nejlepší z nejlepších, ať už je to nám dobře známý, skvělý fotograf, kterým je odchovanec klubu Jakub Kozel, či muž, který se stará o naše grafické práce, kterým je Ing. Michal Kuba a tímto jim děkujeme za velice příjemnou spolupráci a těšíme se na její pokračování. V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu mne neváhejte kontaktovat.“

 

Zdeněk Zeman

+420 607 167 752

zeman@bkloko-plzen.cz