Vážení sportovní přátelé,
Rád bych Vám ještě jednou poděkoval za účast na našem 8. ročníku Christmas Cupu v Plzni. Letošní ročník pro nás byl přelomový, a to jak počtem přihlášených týmů, ubytovaných osob, počtem uvařených jídel a v neposlední řadě součtem všech 241 utkání, která se za tři dny odehrála na deseti různých palubovkách v Plzni. Jsem velice rád, že z mnoha týmů, které si našly cestu na náš turnaj, jich byla více jak polovina ze zahraničí. Ale tou nejlepší zprávou pro celý organizační tým jsou kladné zpětné vazby a pro některé týmy již několikanásobná účast na našem turnaji. Doufám, že jsme Vás přesvědčili a na náš turnaj se opět po roce vrátíte.
S pozdravem a přáním hezkého dne,
Ing. Jaroslav Lejsek
Ředitel turnaje

Dear sport friends,
I would like to thank you once again for your participation in our 8th edition of Christmas Cup in Pilsen. This year edition was groundbreaking for us thanks to the number of registered teams, acomodated people, amount of cooked food and last but not least all 241 matches, which were played in three days on 10 different courts across Pilsen. I’m so glad that more than half of all teams were from foreign countries. But the best news for the whole organizing team is the positive feedback from you and for some teams multiple participation on our tournament so far. I hope that we’ve impressed and convinced you for another visit next year.
Have a nice day,
Ing. Jaroslav Lejsek
tournament director